2015 yılı milli gelir 11bin 14 dolar oldu

2015 yılı milli gelir 11bin 14 dolar oldu

Türkiye ekonomisi ile ilgili TÜİK istatistikleri açıklandı. Türkiye ekonomisi 2009 yılı üçüncü çeyreği sonrasında ilk defa küçüldü ve geçen yılın aynı dönemine göre  %1.8 azaldı.  Hanehalkları tüketim harcamalarında da 2016 yıl üçüncü çeyreği geçen yılın aynı dönemine göre  %3,2 azaldı. Devletin tüketim harcamaları ise %23,8 artarken gayrisafi sermaye oluşumu %0,6 azaldı.

 
 

2016 yılının üçüncü çeyreğinde  bir öncek yılın aynı dönemine göre ihracat %7 azalırken ithalat %4,3 oranında arttı.

 
TÜİK: 2012 Arz ve Kullanım Tabloları yeni Ulusal Hesaplar Sistemi’ne uygun olarak hazırlandı

2012 Arz ve Kullanım Tabloları ve Simetrik Girdi-Çıktı Tabloları Ulusal Hesaplar Sistemi (SNA-2008) ve Avrupa Hesaplar Sistemi’ne (ESA-2010) uygun olarak hazırlandı.

Temel ve alıcı fiyatlarla hazırlanan 2012 Arz ve Kullanım Tabloları, 64 sanayi ve 64 ürün grubuna göre oluşturuldu. 2012 Arz ve Kullanım Tablolarından hareketle, 64 ürün grubuna göre üründen-ürüne 2012 Girdi-Çıktı Tabloları oluşturuldu.

Tablolarda, sanayi grupları için Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev 2) ve ürün grupları için Avrupa Ekonomik Topluluğu’nda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistikî Sınıflaması (CPA-2008) kullanıldı.

 
Gönder
Diğer Haberler
Enerji